1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ulsted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vestergade 52
Ulsted
9370 Hals
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Torndalstrand 16
9370 Hals
 

Kirkeværge
Mølleparken 19
Ulsted
9370 Hals
 

Kasserer
Clemmenshave 9
Ulsted
9370 Hals
 

Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Houvej 188
Ulsted
9370 Hals
 

Menigt medlem
Houvej 179
Ulsted
9370 Hals
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Houvej 196
Ulsted
9370 Hals
 
 98254078

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ulsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19201511
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk