1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Slettehusvej 6
Nielstrup
4690 Haslev

Næstformand
Rønholtvej 11
Atterup
4640 Fakse
 

Næstformand, Kontaktperson
Starhøjvej 17
Kongsted-Bo
4683 Rønnede
 

Kasserer
Gisselfeldvej 18
4690 Haslev

Menigt medlem
Overdrevsvej 36
Atterup
4653 Karise
 

Menigt medlem
Ulsevej 17 1
Ulse
4690 Haslev
 

Menigt medlem
Ålebækvej 6
Ulse
4690 Haslev
 

Menigt medlem
Slettehusvej 6
Nielstrup
4690 Haslev
 

Kirkeværge - ikke medlem
Overdrevsvej 65
Atterup
4640 Fakse
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Ulsevej 11
Ulse
4690 Haslev
 
 56398701

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67627512
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk