1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ullerød Sogns Menighedsråd

Formand
Ålholmparken 21
3400 Hillerød

Næstformand
Pilebakken 2
3540 Lynge
 

Kirkeværge
Kjeldsvang 8
3400 Hillerød

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Bygvangen 31
Ullerød
3400 Hillerød

Sekretær
Stutmestervej 33 st th
3400 Hillerød
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Viemosevej 24
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Kildedalen 97
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Møllevej 32
3400 Hillerød
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sommersvej 9
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Åvang 40
3400 Hillerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Frederiksværksgade 141
3400 Hillerød
 
 20422562
Efter aftale: Ugentlig fridag: Mandag

Sognepræst
 
 50742072
Ugentlig fridag: Mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ullerød Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39227312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk