1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ugilt Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bjergevej 69
Ilbjerge
9800 Hjørring
 

Næstformand, Sekretær
Lille Ugiltvej 6
Ugilt
9800 Hjørring
 

Kirkeværge
Ugiltvej 558
Ugilt
9800 Hjørring
 

Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Mølskovvej 279
9870 Sindal
 

Menigt medlem
Glimsholtvej 35
9870 Sindal
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 129
Tolne kirkeby
9870 Sindal
 
 29937101

Sognepræst
Skærumvej 42
Lendum
9870 Sindal
 
 91173339

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ugilt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 63955752
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk