1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Uggerby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Uggerhøjvej 33
Uggerby
9800 Hjørring
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem
Skagensvej 59
Tversted
9881 Bindslev
 

Kirkeværge, Kasserer
Uggerby Åvej 38
Uggerby
9800 Hjørring
 

Kontaktperson
Uggerhøjvej 45
Uggerby
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Skagen Landevej 826
Uggerby
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Skagen Landevej 772
Uggerby
9800 Hjørring
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Uggerby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36924314
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk