1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ubby Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Enggårdsvej 26
Ubby
4490 Jerslev Sjælland
 
 21692641

Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Søndergade 10
Ubby
4490 Jerslev Sjælland

Kirkeværge
Søndergade 76
Ubby
4490 Jerslev Sjælland

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hørkærhaven 40B
Ubby
4490 Jerslev Sjælland

Kasserer
Enggårdsvej 37
Ubby
4490 Jerslev Sjælland

Menigt medlem
Søndergade 12
Ubby
4490 Jerslev Sjælland

Sekretær - ikke medlem
Mellemvangen 5
4600 Køge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bechsvej 5
Ubby
4490 Jerslev Sjælland
 
 59595110
Efter aftale. Fredag fri

Sognepræst
Fugledevej 35
4480 Store Fuglede
 
 60308005
Efter aftale. Mandag fri.

Sognepræst
Møllevangen 1
Rørby
4400 Kalundborg
 
 59504055
Efter aftale. Mandag fri.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ubby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52704928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk