1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

Formand
Lupinmarken 12
8765 Klovborg
 

Næstformand
Sønderdalvej 13
Nørskov
8765 Klovborg
 

Kirkeværge
Tyrstingvej 14
Tyrsting
8740 Brædstrup
 

Kirkeværge
Kløvermarken 15
8765 Klovborg
 

Kasserer
Tirsvadvej 9
Tirsvad
8740 Brædstrup
 

Kontaktperson
Dalen 11
8765 Klovborg
 

Menigt medlem
Grønnevænget 6
8765 Klovborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skadevej 18
Skade
8765 Klovborg
 
 75761233

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34759030
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk