1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ternevej 63B 1
8700 Horsens

Næstformand
Sydvestvej 50
8700 Horsens
 

Kirkeværge
Solsikkevej 112
8700 Horsens
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Fjordparken 65
8700 Horsens
 

Kontaktperson
Bjerrevej 154
8700 Horsens

Menigt medlem
Uthvej 15
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Skovbrynet 39
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Snerlevej 11
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Klintevej 9
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Fjordparken 246
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Dagnæs Boulevard 28
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Nørremarksvej 29
8700 Horsens
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Tyrstedlund 9
8700 Horsens
 
 51238279

Sognepræst
Tønballevej 5
Glud
7130 Juelsminde
 
 75644979

Sognepræst
Søndermarksvej 2
Sejet
8700 Horsens
 
 75682448

Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Præstegårdsvej 1
Nr. Stenderup
6000 Kolding
 
mobil 21271772

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67446712
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk