1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tved Sogns Menighedsråd

Formand
Troldborgvej 8
Tved
7700 Thisted
 

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Hanstholmvej 68
7700 Thisted
 

Kirkeværge
Troldborgvej 5
Tved
7700 Thisted
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Troldborgvej 8
Tved
7700 Thisted
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Ballerumvej 307
Tved
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hindingvej 1
Nors
7700 Thisted
 
 97981030 eller 30611008

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39297515
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk