1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd

Først valgte, Menigt medlem
Brunbakkevej 21
Landborup
8420 Knebel
 
 86 35 21 39

Menigt medlem
Kongsbakken 6
Kongsgårde
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Sletterhagevej 12
Stødov
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Asgilhøjevej 31
Kongsgårde
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Stokholm 3
Dejret
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Hundshøjevej 7
Landborup
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Karlshøjvej 10
Vistoft
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Bykrogen 8
Vistoft
8420 Knebel
 

Menigt medlem
Havesangervej 3
Begtrup
8420 Knebel
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tved Kirkebakke 14
8420 Knebel
 
 86352144

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40805230
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk