Menighedsråd

Tuse Næs Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tuse Næs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9192@SOGN.DK
CVR: 37360015

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Udbyvej 65
Udby
4300 Holbæk
Tlf: 59 46 14 25
Næstformand, Kirkeværge
Kisserupvej 50
Tuse Næs
4300 Holbæk
Tlf: 72 36 73 22
Kontaktperson, Bygningskyndig
Vestergårdsvej 66
Tuse Næs
4300 Holbæk
Tlf: 41 95 54 80
Menigt medlem
Ridebanevej 15
Udby
4300 Holbæk
Tlf: 60 15 52 40
Sekretær
Kalundborgvej 182A
Allerup
4300 Holbæk
Tlf: 28 21 48 53
Kasserer
Løserupvej 40
Tuse Næs
4300 Holbæk
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 23673053
Sognepræst (kirkebogsfører)
Udby Kirkevej 2
Udby
4300 Holbæk
Tlf: 59461078

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.