1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tureby Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Turebyholmvej 22
Turebyholm H
4682 Tureby

Næstformand
Møllestræde 10
Turebyholm
4682 Tureby
 

Kirkeværge
Nybyvej 11
Kæderup
4682 Tureby
 
 29254311

Kasserer
Vestervangen 3
Kæderup
4682 Tureby
 

Menigt medlem
Terslev Skolevej 10
4690 Haslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Sneholmgårdsvej 9
Dalby
4690 Haslev
 
 24664041

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tureby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10843715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk