1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tune Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Birkevej 6
4030 Tune
 
Mogens Slot Nielsen

Næstformand
Karlslunde Centervej 90
4030 Tune
 

Kirkeværge
Krogen 4
4030 Tune
 

Kasserer
Odinsvej 5
4030 Tune
 

Menigt medlem
Byagerlunden 29
4030 Tune
 

Menigt medlem
Åsager 114
2690 Karlslunde
 

Menigt medlem
Nordgårdsvej 25
4030 Tune
 

Menigt medlem
Majbøllevej 33
4862 Guldborg
 

Menigt medlem
Østerbakken 9
4030 Tune
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Rytterstien 4
4030 Tune
 
 46139782

Sognepræst (kirkebogsfører), Overenskomstansat sognepræst
 

Kst. overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tune Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68832411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk