1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tryggelev-Fodslette Sognes Menighedsråd

Formand
Pilehaven 10
Tryggelev
5932 Humble
 
Helge Dinesen

Næstformand, Kirkeværge
Sønderskovvej 4
Fodslette
5932 Humble
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Tryggelev 20
Tryggelev
5932 Humble
Kaj Elmer Christoffersen

Kontaktperson
Tryggelev 20
Tryggelev
5932 Humble
 
Doris Inge Christoffersen

Menigt medlem
Haveskovvej 42
Fodslette
5932 Humble
 
Freja Alice Mie Skov

Sognepræst
Kirkeby 1
5935 Bagenkop
 
 62561077
Li Have Otterstrøm

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tryggelev-Fodslette Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39097486
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk