1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Trinitatis Sogns Menighedsråd

Formand
Ole Suhrs Gade 18 4 tv
1354 København K
 
 33 11 20 21

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Amerikavej 7 4 tv
1756 København V
 

Kasserer
Købmagergade 57 1 tv
1150 København K
 

Kontaktperson
Gammel Mønt 27 1
1117 København K
 

Menigt medlem
Kongens Tværvej 11
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Jens Munks Gade 4 4 th
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Slotsvænget 14
2800 Kongens Lyngby
 

Kirkeværge - ikke medlem
Kolåsvej 10A
Vindekilde
4534 Hørve
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Landemærket 4
1119 København K
 
 29 47 43 87
Alternativ mail: erha@rundetaarn.dk

Sognepræst (natkirkepræst)
St. Kannikestræde 8, 1.
1169 København K
 
 30 29 93 24
Alternativ mail: ae@rundetaarn.dk

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Trinitatis Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 55571112
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk