Menighedsråd

Treenigheds Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Treenigheds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8907@SOGN.DK
CVR-nummer: 45312119

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Baldursgade 7
6700 Esbjerg
Tlf: 29 44 39 99
Næstformand, Kasserer
Højtoftevej 43
6700 Esbjerg
Menigt medlem
Primulavej 4
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Rolfsgade 91 st tv
6700 Esbjerg
Kirkeværge
Peder Gydes Vej 31
6700 Esbjerg
Menigt medlem
Fyrparken 124
6710 Esbjerg V
Medlem af valgbestyrelsen
Spangsbjerg Kirkevej 22 1 th
6700 Esbjerg
Kontaktperson
Krokusvej 11
6705 Esbjerg Ø
Formand for valgbestyrelsen
Skovkanten 1
6700 Esbjerg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Fyrrelunden 18
6800 Varde
Tlf: 75129687
Træffes bedst kl. 11-12, undtagen mandagTorsdag tillige kl. 17-18
Sognepræst
Kirsebærvej 12
6700 Esbjerg
Tlf: 75128702
Træffes bedst kl. 11-12, undtagen mandagTorsdag tillige kl. 17-18
Stiftspræst for åndeligt søgende
Sønderho Strandvej 1
Sønderho
6720 Fanø
Tlf: 75164032

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.