1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tranbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Jegstrupvænget 67
8310 Tranbjerg J
 

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Åboulevarden 53 1 th
8000 Aarhus C
 

Kirkeværge
Hyrdevænget 37
8310 Tranbjerg J
 
 20304849

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Hyrdevænget 33
8310 Tranbjerg J
 

Kontaktperson
Kirkevænget 257
8310 Tranbjerg J
 

Bygningssagkyndig
Byagervænget 81
8330 Beder
 

Menigt medlem
Skovgårdsvænget 154
8310 Tranbjerg J
 

Menigt medlem
Jegstrupvænget 103
8310 Tranbjerg J
 

Menigt medlem
Skovgårdsvænget 384
8310 Tranbjerg J
 

Menigt medlem
Jegstrupvænget 15
8310 Tranbjerg J
 

Menigt medlem
Vestergårdsparken 23
8361 Hasselager
 

Menigt medlem
Tranbjerg Stationsv 4E
8310 Tranbjerg J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevænget 175
8310 Tranbjerg J
 
 21667060
Træffes ikke mandag

Sognepræst
Rosenvænget 66
8362 Hørning
 
 20181326

Overenskomstansat sognepræst
Bygholms Allé 18
8260 Viby J
 
 60691569

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tranbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16978515
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk