1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Torup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hollerupvej 7
Torup
8860 Ulstrup
 
 25774696
træffetid bedst efter kl. 16,00
Peter Skovrider

Næstformand, Sekretær
Hollerupvej 2
Torup
8860 Ulstrup
 

Kirkeværge
Ulstrupvej 51
Torup
8860 Ulstrup
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Præstebjergvej 3 A
Torup
8860 Ulstrup
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Møgelvej 5
Torup
8860 Ulstrup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hostrupsvej 61
8870 Langå
 
 86461094

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Torup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13413118
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk