1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Torsted Sogns Menighedsråd

Formand
Siriusvej 62
8700 Horsens
 
 6224 2527

Næstformand
Torsmark 7
8700 Horsens

Kirkeværge
Nansensvej 72
8700 Horsens
 
 7564 6232/ 6133 4908

Kasserer
Vedbæksvænget 12A
8700 Horsens
 

Kontaktperson
Dallerupvej 77
8700 Horsens
 

Bygningssagkyndig
Junivej 16
8700 Horsens
 
 75644001/40424003

Menigt medlem
 

Menigt medlem
Torstedalle 99
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Snapsund 10
8700 Horsens
 

Medlem af valgbestyrelsen
Cellovej 3
8700 Horsens
 
 7564 6551/ 5091 5623

Formand for valgbestyrelsen
Kirsebærhegnet 20
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Kirsebærhegnet 4
8700 Horsens
 

Medlem af valgbestyrelsen
Symfonialle 34A
8700 Horsens
 

Sekretær - ikke medlem
Egevej 8
8751 Gedved
 

Provst
Ørnstrupvej 33
8700 Horsens
 
 75641818
Træffes ikke mandag.

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hvidtjørnen 86
8700 Horsens
 
 21547271
Træffes ikke mandag.

Sognepræst
Naurstræde 11
7100 Vejle
 
Træffes ikke mandag.

Overenskomstansat sognepræst
Voldgade 40A
8700 Horsens
 
 21220464
Træffes ikke mandag.

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Torsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15586214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk