1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Torsted Sogns Menighedsråd

Formand
Platanalle 17
8700 Horsens
 
 7564 7682/51532330
Gurli Aksglæde Hokland

Næstformand
Siriusvej 62
8700 Horsens
 
 6224 2527
Thomas Jørgensen

Menigt medlem
Aprilvej 16
8700 Horsens
 
 2248 7856/ 2720 7220
Jørgen Rye Pedersen

Menigt medlem
Jenny Kammersg Vej 26 1 7
8700 Horsens
Frede Spangsbjerg Jørgensen

Kasserer, Kontaktperson
Mårvej 8
8722 Hedensted
Jette Christensen

Menigt medlem
Junivej 16
8700 Horsens
 
 75644001/40424003
Jørn Anders Yde Møller

Formand for valgbestyrelsen
Lindholm 35
8700 Horsens
 
Lene Nedergaard Thorup

Menigt medlem
Vedbæksalle 75
8700 Horsens
 
 4086 8751/7564 6451
Lisbeth Lykke Green

Kirkeværge(Østerhåb Kirke), Kirkeværge(Torsted Kirke)
Nansensvej 72
8700 Horsens
 
 7564 6232/ 6133 4908
Ole Højbjerg

Menigt medlem
Klarinetvej 34
8700 Horsens
Per Bentsen

Menigt medlem
Majalle 31
8700 Horsens
 
 7564 0521/ 4095 6751
Ruth Hedegaard

Menigt medlem
Cellovej 3
8700 Horsens
 
 7564 6551/ 5091 5623
Susanne Kongerslev Jakobsen

Menigt medlem
Torsmark 7
8700 Horsens
Turið Anja Haagensen

Provst
Rådhustorvet 21, 2.
8700 Horsens
 
 75641818
Træffes ikke mandag.
Annette Brounbjerg Bennedsgaard

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hvidtjørnen 86
8700 Horsens
 
 21547271
Træffes ikke mandag.
Sara Klaris Huulgaard

Sognepræst
Koglestien 2
8250 Egå
 
Stiftsvikar - Ikke tjenestegørende ved Torsted og Østerhåb kirker.

Sognepræst
Naurstræde 11
7100 Vejle
 
Træffes ikke mandag.
Anne Kobberø

Overenskomstansat sognepræst
Voldgade 40A
8700 Horsens
 
 21220464
Træffes ikke mandag.
Kim Clemmensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Torsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15586214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk