1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Torslev-Øster Svenstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Højgaardsvej 2
Skovsgaard
9460 Brovst
 

Næstformand
Under Gyden 9
Torslev
9460 Brovst
 

Kirkeværge(Øster Svenstrup Kirke), Kirkeværge(Torslev Kirke)
Kaj Munks Vej 7
Ny Skovsgård
9460 Brovst
 

Kasserer
Attrupvej 31
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Ø Svenstrup Byvej 15
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Karen Blixens Vej 5
Ny Skovsgård
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Martin A Hansens Vej 16
Ny Skovsgård
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Lundbakkevej 15
Torslev
9460 Brovst
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østbakken 4
Tranum
9460 Brovst
 
 98235037

Provst
Præstegårdsvej 4
9460 Brovst
 
 98231439

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Torslev-Øster Svenstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61819010
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk