1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bøjen 4
Tornby
9850 Hirtshals
 

Kirkeværge(Tornby Kirke)
Gl Skolevej 20
Tornby
9850 Hirtshals
 

Kirkeværge(Vidstrup Kirke)
Vidstrup Parallelvej 1
Vidstrup
9800 Hjørring
 

Kasserer
Gl Hirtshalsvej 49
Vidstrup
9800 Hjørring
 

Kontaktperson
Kystvejen 10A 1 209
9850 Hirtshals
 

Menigt medlem
Bjergfyrvej 37
Tornby
9850 Hirtshals
 

Menigt medlem
Købstedvej 34
Tornby
9850 Hirtshals
 

Menigt medlem
Rævskærvej 36
Tornby
9850 Hirtshals
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Store Kirkestræde 15
9800 Hjørring
 
 51670666
Sara Dommerby Toft

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 69351212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk