1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Toreby Sogns Menighedsråd

Formand
Bymarken 12
Nagelsti
4891 Toreby L
 
 24 95 00 58
Bedst mandage Post til formanden skal sendes til Kirkekontoret, Torebyvej 54, 4891 Toreby toreby.sogn@km.dk

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Fyrrevænget 7
Radsted
4990 Sakskøbing

Menigt medlem
Åvænget 4
Toreby
4891 Toreby L

Menigt medlem
Løvsangervej 37
4873 Væggerløse

Menigt medlem
Skovvej 5
Nagelsti
4800 Nykøbing F

Kontaktperson
Grænge Skovvej 96
Grænge
4891 Toreby L

Kasserer
Snebærvej 16
Sundby
4800 Nykøbing F
 
 23 47 47 99

Menigt medlem
Pilesvinget 20
Sundby
4800 Nykøbing F
 
 24 64 80 50/54 85 70 35

Kirkeværge
Sundby Alle 52
Sundby
4800 Nykøbing F

Sognepræst (kirkebogsfører)
Torebyvej 32
4891 Toreby L
 
 54869028
Christina Birgitte Mielcke

Sognepræst
Sundkirken
Linde Allé 34
4800 Nykøbing F
 
 21 79 51 19
Træffes som regel i Sundkirken om formiddagen. Mandag fri
Hanne Elmgaard Lundsgaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Toreby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35315810
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk