1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd

Formand
Skanderborgvej 15
8751 Gedved

Næstformand
Edelsmindevej 1
Møballe
8732 Hovedgård
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Gartneralléen 2
8751 Gedved
 
 75665009 - 22341176

Kasserer
Skovvej 1G
8751 Gedved

Menigt medlem
Præstehøj 13
8751 Gedved

Menigt medlem
Gl Kattrupvej 67
Kattrup
8732 Hovedgård
 

Medlem af valgbestyrelsen
Elbjergvej 28A
Kattrup
8732 Hovedgård
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Egebjergvej 4 1 tv
8751 Gedved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevænget 17
8732 Hovedgård
 
 75661208

Sognepræst
Kirkestien 2, Søvind
8700 Horsens
 
 29745015

Sognepræst
telefonnr. 23376044 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43724916
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk