1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Tønning-Træden Sognes Menighedsråd

Kontaktperson, Formand
Almindehøjvej 6
Tønning
8740 Brædstrup

Kirkeværge(Tønning Kirke)
Almindehøjvej 8
Tønning
8740 Brædstrup
 

Kirkeværge(Træden Kirke)
Skolebakken 36
Tønning
8740 Brædstrup
 

Menigt medlem
Brunbanken 4
Træden
8740 Brædstrup
 

Formand for valgbestyrelsen, Kasserer
Trædenvej 2
Træden
8740 Brædstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Koglestien 2
8250 Egå
 
Træffes ikke mandag.

Sognepræst
Gl. Ryevej 9
Sdr. Vissing
8740 Brædstrup
 
 75760026

Sognepræst
Skovfyrvej 1
Gl. Rye
8680 Ry

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tønning-Træden Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40676228

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk