1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bystedvej 44
Bysted
7870 Roslev
 

Næstformand
Skovvang 22
Durup
7870 Roslev
 

Kirkeværge
Tønderingvej 55
Tøndering
7870 Roslev
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Vesterled 18
Durup
7870 Roslev
 

Kirkeværge
Nautrupvej 27
Nautrup
7870 Roslev
 

Kasserer
Åstedvej 39
Durupgårde
7870 Roslev
 

Menigt medlem
Hedegårdvej 6
Tøndering
7870 Roslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sallingsundvej 47
Roslev
7870 Roslev
 
 29641677
Mandag fri

Sognepræst
Åstedvej 20
Durup
7870 Roslev
 
 30308831

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 82091459
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk