1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tjele-Nørre Vinge Sognes Menighedsråd

Formand, Sekretær
Holmevej 24
Holme
8830 Tjele
 

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hobro Landevej 94C
Nr Vinge
8830 Tjele
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen, Født medlem
Nedergårdsvej 2
Foulum
8830 Tjele
 
Ring blot eller send en mail eller en sms.

Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Marie Grubbes Vej 10
Foulum
8830 Tjele
 

Kasserer
Burrehøjvej 31
Foulum
8830 Tjele
 

Medlem af valgbestyrelsen
Holmevej 45
Nr Vinge
8830 Tjele
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tjele-Nørre Vinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12527519
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk