1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tjele-Nørre Vinge Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Holmevej 24
Holme
8830 Tjele
 

Næstformand, Kirkeværge
Hobro Landevej 94C
Nr Vinge
8830 Tjele
 

Kasserer
Burrehøjvej 31
Foulum
8830 Tjele
 

Kontaktperson
Marie Grubbes Vej 10
Foulum
8830 Tjele
 

Menigt medlem
Holmevej 45
Nr Vinge
8830 Tjele
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nedergårdsvej 2
Foulum
8830 Tjele
 
 86652143
Ring blot eller send en mail eller en sms.
Christian Bernhard Langballe

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tjele-Nørre Vinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12527519
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk