1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tjæreborg Sogns Menighedsråd

Formand
Vesterled 37
6731 Tjæreborg

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Tremhøjevej 36
6731 Tjæreborg

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderbyvej 35
6731 Tjæreborg

Kasserer
Granvænget 5
6731 Tjæreborg
 

Sekretær, Kontaktperson
Sønderbyvej 32
6731 Tjæreborg

Medlem af valgbestyrelsen
Sneumvej 243
6731 Tjæreborg
 

Menigt medlem
Østre Strandvej 40
6731 Tjæreborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sneumgårdsvej 3
6731 Tjæreborg
 
 75175448

Overenskomstansat sognepræst
Engvej 19
6731 Tjæreborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tjæreborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39416514
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk