Menighedsråd

Tjæreborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tjæreborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8917@SOGN.DK
CVR-nummer: 39416514

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Vesterled 37
6731 Tjæreborg
Tlf: 40885786
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Tremhøjevej 36
6731 Tjæreborg
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderbyvej 35
6731 Tjæreborg
Sekretær, Kontaktperson
Sønderbyvej 32
6731 Tjæreborg
Medlem af valgbestyrelsen
Sneumvej 243
6731 Tjæreborg
Kasserer
Granvænget 5
6731 Tjæreborg
Menigt medlem
Østre Strandvej 40
6731 Tjæreborg
Overenskomstansat sognepræst
Engvej 19
6731 Tjæreborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Maltvej 21
Askov
6600 Vejen

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.