1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tirsted Sogns Menighedsråd

Formand
Runestensvej 25
4970 Rødby
 
 54608564/ 20494970

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Rubbeløkkevej 10
Brandstrup
4970 Rødby
 
 54608118

Kirkeværge, Kasserer
Gerringevej 20
4970 Rødby

Sekretær
Brandstrupvej 49
4970 Rødby
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kildevej 6
4970 Rødby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Runestensvej 24
4970 Rødby
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tirsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 24490211
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk