1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Timotheus Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
 
Mette Gry Münchow

Næstformand
 
Vibeke Gissel Dinesen

Menigt medlem
Traps Allé 22
2500 Valby
 
Karen Grete Hedebo Lumholt

Kasserer
Højdedraget 34
2500 Valby
 
Knud Sørensen

Kirkeværge
J.P.E. Hartmanns A 26
2500 Valby
 
Hans-Jørgen Lykkeboe

Formand for valgbestyrelsen
Knuthenborgvej 10
2500 Valby
 
Else Ryhl Bjerregaard Winge

Menigt medlem
Højdedraget 34
2500 Valby
 
Kate Sørensen

Menigt medlem
Søndre Allé 26
2500 Valby
 
Mette Thing Baltzar

Menigt medlem
Artillerivej 161
2300 København S
 

Menigt medlem
J.P.E. Hartmanns A 2B 1
2500 Valby
 

Menigt medlem
J.P.E. Hartmanns A 26
2500 Valby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Christen Bergs Allé 3
2500 Valby
 
 36161368

Sognepræst
telefonnr. 36465935 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst
Overbys Allé 4
2500 Valby
 
 36465935

Overenskomstansat sognepræst
Horsensgade 10 4 tv
2100 København Ø

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Timotheus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18197715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk