Menighedsråd

Timotheus Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Timotheus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7026@SOGN.DK
CVR-nummer: 18197715

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
J.P.E. Hartmanns A 2B st
2500 Valby
Næstformand
Vallensbæk Stationst 3P 3 3
2665 Vallensbæk Str.
Menigt medlem
J.P.E. Hartmanns A 2B 1
2500 Valby
Sognepræst, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Overbys Allé 4
2500 Valby
Træffes bedst om formiddagen Mandag fri
Menigt medlem
J.P.E. Hartmanns A 26
2500 Valby
Medlem af valgbestyrelsen
Valby Langgade 118 1 th
2500 Valby
Menigt medlem
Søndre Allé 1 1
2500 Valby
Kirkeværge
J.P.E. Hartmanns A 26
2500 Valby
Formand for valgbestyrelsen
Knuthenborgvej 10
2500 Valby
Menigt medlem
Højdedraget 34
2500 Valby
Menigt medlem
Händelsvej 37 st th
2450 København SV
Sognepræst (kirkebogsfører)
Christen Bergs Allé 3
2500 Valby
Tlf: 31 53 94 00
Træffes mandag til torsdag. Fredag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.