1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Timotheus Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
J.P.E. Hartmanns A 2B st
2500 Valby
 

Næstformand
Vallensbæk Stationst 3P 3 3
2665 Vallensbæk Str.
 

Kirkeværge
J.P.E. Hartmanns A 26
2500 Valby
 

Kasserer
Højdedraget 34
2500 Valby
 

Menigt medlem
J.P.E. Hartmanns A 2B 1
2500 Valby
 

Menigt medlem
Søndre Allé 1 1
2500 Valby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Knuthenborgvej 10
2500 Valby
 

Menigt medlem
Højdedraget 34
2500 Valby
 

Menigt medlem
Artillerivej 161
2300 København S
 

Menigt medlem
J.P.E. Hartmanns A 26
2500 Valby
 

Menigt medlem, Orlov
Pakkerivej 25 3 1
2500 Valby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Valby Langgade 118 1 th
2500 Valby
 

Sekretær - ikke medlem
Harald Kiddes Vej 3 2
2500 Valby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Christen Bergs Allé 3
2500 Valby
 
 31 53 94 00
Træffes mandag til torsdag. Fredag fri

Sognepræst
Overbys Allé 4
2500 Valby
 
 29 13 58 26
Træffes bedst om formiddagen Mandag fri

Overenskomstansat sognepræst
Horsensgade 10 4 tv
2100 København Ø
 
Træffes bedst om formiddagen Mandag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Timotheus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18197715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk