1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tilsted Sogns Menighedsråd

Formand
Grandalsvej 17
Tilsted
7700 Thisted
 
 30112772

Næstformand, Kirkeværge
Hvidhøjvej 21
Tilsted
7700 Thisted
 

Kasserer, Bygningssagkyndig
Åbrinken 28
7700 Thisted
 

Sekretær
Gråkildevej 22
Tilsted
7700 Thisted
 

Kontaktperson
Grandalsvej 47
Tilsted
7700 Thisted
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Gråkildevej 60
Tilsted
7700 Thisted
 

Provst (kirkebogsfører)
Silstrupvej 12
7700 Thisted
 
 21801750

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tilsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21411116
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk