1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tilst Sogns Menighedsråd

Formand
Brynhøjvænget 84
8381 Tilst
 

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Helga Pedersens Gade 9 4 3
8000 Aarhus C
 

Kontaktperson
Stenkelbjergvej 4
8381 Tilst
 

Medlem af valgbestyrelsen
Tornballevej 18B
8381 Tilst
 

Menigt medlem
Græsvangen 77
8381 Tilst
 

Menigt medlem
Kronborgvej 25
8381 Tilst
 

Menigt medlem
Tilst Østervej 11
8381 Tilst
 

Menigt medlem
Kronborgvej 25
8381 Tilst
 

Menigt medlem
Østerløkken 4
8381 Tilst
 

Kirkeværge - ikke medlem
Tilst Bypark 12
8381 Tilst
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tilst Østervænge 1
8381 Tilst
 
 29474270
tlf. 6122 3999 Træffes efter aftale Fredag er fridag

Sognepræst, Født medlem, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Bysmedevej 2
8381 Tilst
 
 30605438
Træffes efter aftale undtagen fredag

Overenskomstansat sognepræst
Langelandsgade 31B
8000 Aarhus C

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tilst Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13514518
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk