1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tibirke Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bækkebrovej 28
3220 Tisvildeleje
 
 48707067

Næstformand
Hegnsvej 22
3220 Tisvildeleje

Kirkeværge
Svanekæret 4
3220 Tisvildeleje

Menigt medlem
Solvej 16
3220 Tisvildeleje

Kasserer
Ved Kirken 4
3220 Tisvildeleje

Kontaktperson
Bymosen 3
3220 Tisvildeleje
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 4
3210 Vejby
 
 48706294
Mandag er fridag

Overenskomstansat sognepræst
 
 24917970
24917970, mandag fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tibirke Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68393116
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk