1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Thorning Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Skovvej 13
Thorning
8620 Kjellerup
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Oustrupvej 7
Bøgild
8620 Kjellerup
 

Kirkeværge
Ulvedalsvej 51
Skræ
8620 Kjellerup
 

Kasserer
Aalborgvej 63
Thorning
8620 Kjellerup
 
 27510792
efter 16.30

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Tørrepladsen 4
Thorning
8620 Kjellerup

Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Skovvej 37
Thorning
8620 Kjellerup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Blichersvej 32
Thorning
8620 Kjellerup
 
 53296935
Fredag fridag
Jørgen Løvstad

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Thorning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 81771057
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk