1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Thomas Kingos Sogns Menighedsråd

Formand
Chr. Richardts Vej 48
5230 Odense M
 

Næstformand, Kasserer
Grønnevangen 28
Snestrup
5210 Odense NV
 

Kirkeværge
Blichersvej 3
5230 Odense M
 

Kontaktperson
Læssøegade 81
5230 Odense M
 

Menigt medlem
Blichersvej 17
5230 Odense M
 

Formand for valgbestyrelsen
Lindeallé 17
5230 Odense M
 

Medlem af valgbestyrelsen
Aarestrupsvej 15
5230 Odense M
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ørnfeltvej 3 3 tv
5230 Odense M
 

Menigt medlem
Hasselvænget 5
5230 Odense M
 

Menigt medlem
Oehlenschlægersvej 60
5230 Odense M

Menigt medlem
Enghavevej 34
5230 Odense M
 
 61796294

Sognepræst (kirkebogsfører)
Platanvej 10
5230 Odense M
 
 66125678
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13 tlf. 66 12 63 16
Per Lysgård Madsen

Sognepræst
Hannerupgårdsvej 10
5230 Odense M
 
 66126316

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Thomas Kingos Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58628816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk