1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Thise Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lyngbakken 21
Sdr. Thise
7870 Roslev
 
 97578146/30119946

Næstformand, Kontaktperson
Skovevej 1
Skove
7870 Roslev
 

Kirkeværge
Thise Kirkevej 10
Nr. Thise
7870 Roslev
 

Kasserer
Brønsagervej 3
Nr. Thise
7870 Roslev
 

Menigt medlem
Sundsørevej 97
Thise
7870 Roslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Aakjærsvej 2
Breum
7870 Roslev
 
 97576060

Sognepræst
Kirkegade 2
Jebjerg
7870 Roslev
 
 97574050

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Thise Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38028111
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk