1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Thise Sogns Menighedsråd

Formand
Lyngbakken 21
Sdr. Thise
7870 Roslev

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kildskovvej 20
Sdr. Thise
7870 Roslev
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Thise Kirkevej 10
Nr. Thise
7870 Roslev

Kasserer, Kontaktperson
Thise Kirkevej 6
Nr. Thise
7870 Roslev
 

Sekretær
Sundsørevej 65
Sdr. Thise
7870 Roslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Aakjærsvej 2
Breum
7870 Roslev
 
 97576060

Sognepræst, Født medlem
Kirkegade 2
Jebjerg
7870 Roslev
 
 97574050

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Thise Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38028111
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk