1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Teestrup Sogns Menighedsråd

Formand
Teestrup Nedenvej 40
4690 Haslev
 
 40132518
kl. 10 til kl. 17

Næstformand
Rørdalen 14
4690 Haslev
 

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Teestrup Bygade 42
4690 Haslev

Kirkeværge - ikke medlem
Skuderløsevej 47
4690 Haslev

Menigt medlem
Teestrup Overdr Vej 2
4690 Haslev
 

Menigt medlem
Skuderløse Indelukke 26
4690 Haslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
 
 56380036
mobil 3023 6989

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Teestrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52009316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk