1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Taulov Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vigøvej 31
Skærbæk
7000 Fredericia
 
 51376087
                                Træffes bedst efter kl. 16, men tele-fonen/telefonsvarer er åben hele døgnet  

Næstformand, Kasserer
Skolevej 163
Skærbæk
7000 Fredericia
 

Menigt medlem
Ærøvænget 11
Skærbæk
7000 Fredericia
 
 75564105
Kan træffes hele dagen, og hvis vi ikke er hjemme er der en telefonsvarer, hvor I kan efterlade en meddelelse

Kirkeværge
Askevænget 12
Taulov
7000 Fredericia
 

Kontaktperson
Birkholmvej 33
Skærbæk
7000 Fredericia
 

Menigt medlem
Solbærhaven 5
Taulov
7000 Fredericia
 

Menigt medlem
Skærbæk Havnegade 13
Skærbæk
7000 Fredericia
 

Menigt medlem
Elmevej 5
Taulov
7000 Fredericia
 

Menigt medlem
Bærhaven 15
Taulov
7000 Fredericia
 

Menigt medlem
Hagenørvej 59
Skærbæk
7000 Fredericia
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bærhaven 10
Taulov
7000 Fredericia
 
 75562070

Overenskomstansat sognepræst
Mølgårdsvej 38
7120 Vejle Øst
 
 29 12 20 53

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Taulov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60655014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk