1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tamdrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Over Vrøndingvej 8
8700 Horsens
 

Kasserer
Bækvej 25
Lund
8700 Horsens
 

Kirkeværge(Tamdrup Kirke)
Kørupvej 24
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Kørupvej 4
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Skolevej 13
Lund
8700 Horsens
 

Kontaktperson
Havemarken 51
8700 Horsens
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Silkeborgvej 235B
8700 Horsens
 
 75654522

Sognepræst
Præstevænget 1
Nim
8740 Brædstrup
 
 21351112

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tamdrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68234212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk