1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Hylkevej 15
8660 Skanderborg

Næstformand, Kasserer
Rødkildevej 6
Tåning
8660 Skanderborg
 

Kirkeværge
Risvej 67
Ris
8660 Skanderborg
 

Kirkeværge
Grumstrupvej 4
Ustrup
8660 Skanderborg
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Horndrupvej 1
8660 Skanderborg
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Vistoftevej 10
Ejer
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Kløvermarksvej 9
Hylke
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Hylkevej 33
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Tåningvej 50
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Skovlykkevej 7
Ejer
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Tåningvej 31
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem, Orlov
Munkhøjvej 1
Brørup
8660 Skanderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sneptrupvej 4
Tebstrup
8660 Skanderborg
 
 29115932

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 29115932 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44146215
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk