1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Svostrup Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Dalsgårdevej 24
Grauballe
8600 Silkeborg
 
 86877280

Næstformand
Grønbækvej 36
Grauballe
8600 Silkeborg
 
 86877530

Kasserer
Allinggårdsvej 52
Svostrup
8600 Silkeborg
 

Kontaktperson
Sortbærsvinget 2
Grauballe
8600 Silkeborg
 
 86877221 

Kirkeværge, Kasserer
Nebelgårdsvej 5
Nebel
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Nebelgårdsvej 5
Nebel
8600 Silkeborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Thorupgårdsvej 2
Voel
8600 Silkeborg
 
 86853973

Sognepræst
Langelandsgade 206 st th
8200 Aarhus N
 
 86957060

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Svostrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 69949568

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk