1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Svostrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Sørkelvej 83
Sminge
8600 Silkeborg
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Dalsgårdevej 28
Grauballe
8600 Silkeborg
 

Kirkeværge
Nebelgårdsvej 5
Nebel
8600 Silkeborg
 

Kasserer
Grønbækvej 130
Grauballe
8600 Silkeborg
 

Sekretær, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Eriksborgvej 62
Grauballe
8600 Silkeborg
 

Kontaktperson
Allinggårdsvej 60
Grauballe
8600 Silkeborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Thorupgårdsvej 2
Voel
8600 Silkeborg
 
 86853973

Sognepræst
Dallerup Kirkevej 30
8641 Sorring
 
 86957060

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Svostrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 69949568
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk