1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Svogerslev Sogns Menighedsråd

Formand
Søparken 121
Svogerslev
4000 Roskilde
 
Børge Gunner Dahlslund

Næstformand
Søtoften 13
Svogerslev
4000 Roskilde
 
Anders Bohn

Kirkeværge - ikke medlem
Skolevej 38
Svogerslev
4000 Roskilde
 
Hans Kurt Draabe Jensen

Menigt medlem
Bredengen 8
Svogerslev
4000 Roskilde
 
Martin Kelstrup

Menigt medlem
Kildevænget 20
Svogerslev
4000 Roskilde
 
Martin Leth

Kasserer
Egen 11
Svogerslev
4000 Roskilde
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Søtoften 10
Svogerslev
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Aastoften 1
Svogerslev
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Mårhaven 3
Svogerslev
4000 Roskilde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søbredden 11
Svogerslev
4000 Roskilde
 
 46385664
Mandag fri
Elsebeth Garde Kjær

Overenskomstansat sognepræst
4000 Roskilde
 
 30368111
Randi Rye

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Svogerslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34871051
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk