1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Svanninge Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Smedevænget 3
Svanninge
5600 Faaborg
 

Næstformand, Kontaktperson
Assensvej 307
5642 Millinge
 

Kirkeværge
Præstevænget 4
Faldsled
5642 Millinge
 

Kasserer
Irisvej 5A
Faldsled
5642 Millinge
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Gyvelvej 3
Faldsled
5642 Millinge
 

Menigt medlem
Præstevænget 4
Faldsled
5642 Millinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Bjergevej 1
Svanninge
5600 Faaborg
 
 62619454
Træffes efter aftale - fredag fast fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Svanninge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60498113
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk