1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sværdborg-Lundby Sognes Menighedsråd

Formand
Lundby Hovedgade 136
4750 Lundby
Peter Larsen

Næstformand
Tinghøjvej 60
4750 Lundby
Karis Silkjær Rasmussen

Kirkeværge
Over Vindingevej 20
4760 Vordingborg

Menigt medlem(Sværdborg Kirke)
Sværdborgvej 10
4750 Lundby
Kirsten Lyngsfeldt

Kasserer
Hasbjergvej 88
4750 Lundby
 

Menigt medlem
Kaj Lykkes Vej 18
4750 Lundby
 
Bente Anna Marie Christiansen

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ibsvej 43
4750 Lundby
Maj-Britt Nielsen

Menigt medlem
Efterskolevej 10
4750 Lundby

Menigt medlem
Bygaden 51
4750 Lundby
Børge Peter Hansen

Menigt medlem
Dalkærvej 21
4760 Vordingborg

Menigt medlem
Over Vindingevej 69
4760 Vordingborg
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Hasbjergvej 101
4750 Lundby
 
 21134750

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 21134750 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sværdborg-Lundby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34767505
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk