1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sundby Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Skolebakken 45
Sundby
7950 Erslev
 
 21752120
Træffetid tlf: Mandag til fredag klokken 10 til 12 .

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Halagervej 12
Sundby
7950 Erslev
 
 97 74 60 04

Kirkeværge
Skolebakken 63
Sundby
7950 Erslev
 
 20341441 Mobil: 22112826

Kasserer, Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Skolebakken 45
Sundby
7950 Erslev

Menigt medlem
Skolebakken 65
Sundby
7950 Erslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkehøj 8
Flade
7900 Nykøbing M
 
 97740121

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sundby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38225073
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk