1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sulsted Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Stakladen 4
9380 Vestbjerg
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Tagskægget 39
9380 Vestbjerg
 

Kontaktperson
Bjørnsonparken 7A
9381 Sulsted
 

Bygningssagkyndig
Stakladen 12
9380 Vestbjerg
 

Kirkeværge
Mejlstedparken 27
9380 Vestbjerg
 

Menigt medlem
Byrholtvej 34
9381 Sulsted
 

Menigt medlem
Bjørnsonparken 38
9381 Sulsted
 

Menigt medlem
Tines Vej 60
9380 Vestbjerg
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Primulavej 8
9380 Vestbjerg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kuskgårdsvej 3
9381 Sulsted
 
Mobil: 31332355

Sognepræst, Født medlem, Sekretær
Stråtaget 29
9380 Vestbjerg
 
 98297074
Mobil: 26330537

Overensk. sognepræst
Kaprifolievej 1
9380 Vestbjerg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sulsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68751217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk