1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Studsgård Sogns Menighedsråd

Menigt medlem
Vardevej 54
7400 Herning
 
 97164020

Først valgte, Menigt medlem
Fælledvej 22
Studsgård
7400 Herning

Menigt medlem
Bjerrevej 59
Tanderupkær
7400 Herning

Menigt medlem
Rørbækvej 4
Studsgård
7400 Herning
 

Menigt medlem
Sandbækvej 5
Tanderupkær
7400 Herning
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Snejbjerg Hovedgade 2
7400 Herning
 
 97161122

Sognepræst
Munkgårdkvarteret 244
Snejbjerg
7400 Herning
 
 97164233
Mona Kjær Nielsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Studsgård Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14770119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk