1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Storring-Stjær Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ellen Jensens Gade 7 1 th
8240 Risskov
 

Næstformand, Kontaktperson
Tujavej 16
Stjær
8464 Galten
 

Kirkeværge
Solhøjparken 24
Storring
8464 Galten
 

Kasserer
Tujavej 12
Stjær
8464 Galten
 

Menigt medlem
Nymarksvej 4
Stjær
8464 Galten
 

Menigt medlem
Enebærvej 10
Stjær
8464 Galten
 

Kirkeværge, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Kollens Møllevej 45
Stjær
8464 Galten
 

Menigt medlem
Søballevej 5
Storring
8464 Galten
 

Medlem af valgbestyrelsen
Solhøjparken 27
Storring
8464 Galten
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Stjærvej 14
Storring
8464 Galten
 
 86950074

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Storring-Stjær Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21118214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk