1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Stormarks Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Friheds Allé 19
4900 Nakskov

Næstformand, Kontaktperson
Ringvejen 14
4900 Nakskov
 

Kirkeværge
Tornskadevej 337
4900 Nakskov
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Løjtoftevej 102
4900 Nakskov
 

Bygningssagkyndig
Brückersvej 43
4900 Nakskov
 

Menigt medlem
Ringvejen 26
4900 Nakskov
 

Menigt medlem
Løjtoftevej 102
4900 Nakskov
 

Menigt medlem
Løjtoftevej 57
4900 Nakskov
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ringvejen 66
4900 Nakskov
 
 24424775
Træffes efter aftale Mandag er fridag
Christian Hyttel

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Stormarks Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43213512
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk