1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Store Tåstrup Sogns Menighedsråd

Formand
Kildegårdsvej 53
4370 Store Merløse
 

Næstformand
Åvej 23
4370 Store Merløse
 

Kirkeværge
Banevej 49
4370 Store Merløse

Kasserer
Drosselvej 8
4370 Store Merløse
 

Sekretær
Ordrupvej 46
Ordrup
4370 Store Merløse
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Tåstrupvej 54
Tåstrup
4370 Store Merløse
 
 57801368
Træffes bedst efter aftale - dog ikke mandag.
Mads Zachodnik

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Store Tåstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 71237850
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk