1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Store Fuglede Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Flinterupvej 56
4480 Store Fuglede
 
 21606422
Træffes efter kl. 17:00

Næstformand
Flinterupvej 52
4480 Store Fuglede
 
 59 59 82 82

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Flinterupvej 108
4480 Store Fuglede
 
 61760087
Efter kl.16 Arbejdstelefon: 21609502 (7-15)

Menigt medlem
Flinterupvej 44
4480 Store Fuglede
 

Menigt medlem
Flinterupvej 108
4480 Store Fuglede
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fugledevej 35
4480 Store Fuglede
 
 60308005
Mandag fri
Marianne Kistrup

Sognepræst
Møllevangen 1
Rørby
4400 Kalundborg
 
 59504055

Sognepræst
Bechsvej 5
Ubby
4490 Jerslev Sjælland
 
 59595110
Fredag fri
Kim Gilling Hansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Store Fuglede Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52323614
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk